Jestem ciekaw, czy każdy z nas – rowerzystów – ma Prawo o Ruchu Drogowym w małym palcu. Wielu z nas piekli się na pieszych na drogach rowerowych, albo na kierowców, który nie ustępują nam pierwszeństwa przejazdu. Czy aby zawsze mamy rację?

 Przepisy

 

Poniżej znajduje się kilka przepisów, o których niektórzy nawet nigdy nie słyszeli, albo po prostu błędnie je interpretowali.

.

1. Pieszy na drodze dla rowerów.

Z reguły pieszy ma zakaz wstępu na drogę rowerową i o tym wiedzą wszyscy. Jest jednak jeden wyjątek, o którym mówi artykuł 11 ustęp 4 Prawa o Ruchu Drogowym (PoRD):

.

„Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.”

.

Zauważcie, że paragraf ten jasno wskazuje, że osoba niepełnosprawna (nie tylko na wózku inwalidzkim lub niewidoma, ale również każda inna z orzeczeniem o niepełnosprawności) nie musi w takiej sytuacji ustępować miejsca, czy pierwszeństwa rowerzystom. Dodatkowo artykuł 26 ustęp 7 PoRD to potwierdza:

.

„W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.”

.

Co ciekawe, paragraf ten nie wskazuje o konieczności przechodzenia osoby niepełnosprawnej po wyznaczonym przejściu dla pieszych.

.

2. Pieszy nie na przejściu dla pieszych (pasach).

Ogólnie przyjęło się, że pieszy przez jezdnię może przechodzić tylko i wyłącznie po pasach (przez przejście dla pieszych). Nic bardziej mylnego. Pieszemu wolno przechodzić przez jezdnię (w tym drogę dla rowerów) nie tylko po pasach, ale także poza nimi. Mówi o tym artykuł 13 ustęp 2:

.

„Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.”

.

Wyjątkiem są ulice wielojezdniowe lub wyposażone w torowiska tramwajowe (mówi o tym ustęp 5 art 13 PoRD), przez które przechodzić nie wolno.

Pieszy przechodzący w takich miejscach powinien zachować szczególną ostrożność, a także ustąpić pierwszeństwa pojazdom (w tym rowerom) jadącym jezdnią (w tym drogą dla rowerów).

Ponadto, gdy rowerzysta skręca w ulicę poprzeczną, ma obowiązek przepuścić pieszego nawet wtedy, gdy nie ma tam przejścia dla pieszych. Mówi o tym artykuł 26 ust 2:

.

„Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.”

.

Pieszy ma również pierwszeństwo wtedy, gdy porusza się drogą w strefie zamieszkania (niezależnie od tego czy idzie jezdnią, chodnikiem, czy nawet drogą dla rowerów). Mówi o tym zapis ustępu 5 w artykule 11 PoRD:

.

„Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.”

rowerki_01

.

 

3. Jazda rowerem środkiem pasa.

Przepisy mówią, że rowerzysta powinien poruszać się „możliwie najbliżej prawej krawędzi jezdni”. Dość często spotykana jest nadinterpretacja tego przepisu (zazwyczaj przez kierowców), jako konieczność jazdy przy samym krawężniku. Nic bardziej mylnego. Zapis mówi, że należy jechać MOŻLIWIE najbliżej, czyli w zależności jak to będzie bezpieczne w danej sytuacji. Są sytuacje, że może to być nawet przy lewej krawędzi pasa ruchu (np. zniszczona nawierzchnia jezdni, studzienki kanalizacyjne).

Jest jeszcze ciekawy przepis (art. 16 ust. 7) mówiący, że:

.

„Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim kierujący rowerem, motorowerem lub motocyklem może poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 1.”

.

Przepis ten zezwala jechać środkiem pasa na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim, co poprawia widoczność i bezpieczeństwo rowerzysty. Chroni go przed próbą niebezpiecznego (a nawet nielegalnego) wyprzedzania przez pojazdy i zajechaniem drogi np. podczas ich skrętu w prawo.

.

4. Jazda rowerem przy lewej krawędzi jezdni.

Zdarzają się przypadki, gdy rowerzysta nie może jechać środkiem pasa, a czasem nawet powinien jechać jego lewą stroną. Jednym z nich jest ten, w którym rowerzysta wykonuje lewoskręt na ulicy jednokierunkowej. Ponadto artykuł 33 ustęp 7 Prawa o Ruchu Drogowym wskazuje jeszcze inną sytuację, w której rowerzysta powinien jechać lewą stroną jezdni:

.

„Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.”

.

Na drogach nie wyposażonych w chodniki (głównie poza terenem zabudowanym) dziecko do lat dziesięciu powinno poruszać się lewą stroną jezdni (tak samo, jak pieszy).

.

5. Zakaz wjazdu rowerom na drogę rowerową.

Rowery, w większości przypadków, powinny się poruszać po drogach dla rowerów. I tym razem reguła ta ma wyjątki. Jednym z nich jest zakaz wjazdu na drogi rowerowe rowerom wielośladowym (np. rowerom z przyczepkami lub rowerom trójkołowym).

Przepis ten (a może absurd?) wynika ze zmiany definicji roweru w Prawie o Ruchu Drogowym, która teraz określa rowery, jako napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni pojazdy o szerokości do 90cm (przepis ten wszedł w życie w 2011r.). Niestety za zmianą tą nie nadążyła zmiana rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, które w paragrafie 37 ustęp 1 wciąż mówi, że:

.

„Znak C-13 (droga dla rowerów) oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są zobowiązani do korzystania z tej drogi.”

.

Paragraf ten wyraźnie mówi, że rower wielośladowy (czyli ten z przyczepką też) nie ma obowiązku, a nawet nie powinien jechać po drodze rowerowej.

Ola

.

2 880 wyświetleń